Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fajtaleírás

A Debreceni pergő fajtaleírása
Debreceni pergő


1. SZÁRMAZÁSI HELY

Debrecen és környéke.

2. TESTFELÉPÍTÉS, TESTTARTÁS

Közepes nagyságú pergőfajta, mely viszonylag hosszú, széles tollakból álló, ferdén felfelé irányuló farka, valamint lógó szárnyai következtében valamivel nagyobbnak látszik. Törzse középmagas lábain vízszintesen nyugszik. Jellegzetes tartását enyhén emelt, széles melle, kissé lejtő rövid háta, keskeny dereka és felfelé irányuló, a végén a vállbúbok között mért távolságot 1-1 cm-rel túlhaladó szélességű farka adja meg.

3. FEJ

A test nagyságához viszonyítva kicsi, két oldalról lapított. Az enyhén domborodó, mérsékelten széles homlok az ívelt fejtetőbe törés nélkül megy át, az pedig ugyancsak törés nélkül folytatódik a jól kerekített tarkóban.

4. SZEM, SZEMGYŰRŰ

Szemei a pofák közepén helyezkedő gyöngyszemek, a pupillák kerekek és lehetőleg minél kisebbek. A szemgyűrű finom szövetű, kétsorosan redőzött, halvány pergamen színű.

5. CSŐR

Erős alapú, egyenes és enyhén lefelé irányuló, végén kissé hajlott. Hossza a csőrzugtól mérve 17-20 mm. A csőrgerinc és a homlok enyhe tőréssel találkozik. Az orrdudor sima, szív alakú, középen osztott és fehéren porozott. A csőrszaru a tollazat színétől függetlenül mindig világos.

6. NYAK

Függőleges tartású, középhosszú, enyhén ívelt, a mellhez széles alappal csatlakozik, a fej felé fokozatosan elvékonyodik. A toroktáj kikerekített.

7. MELL

Széles, telt, kissé emelt, mérsékelten előredomborodó. A has rövid, hátrafelé enyhén lejt, tollai a combokat, s részben a csüdöket is takarják.

8. HÁT

Rövid, hátrafelé enyhén lejtő, faroktőben elkeskenyedő. A nyakél, a hát, a derék és a felfelé irányuló farok vonala ívet képez.

9. SZÁRNYAK

A test oldalaihoz lazán simulnak. A szárnybúbok jól kirajzolódnak, de a mell tollaival mérsékelten fedettek. Az evezők ferdén lefelé irányulnak, a hegyük a talajt és egymást érinti.

10. FAROK

A zsírmirigy hiányával összefüggően a kormánytollak száma 14 vagy annál több, az általánosnál szélesebb zászlójú, hosszú tollból áll. A keskeny derékból induló kormánytollak enyhén kifelé irányulnak és egymásra cserépszerűen záródnak úgy, hogy a farok hátsó széle kissé boltozott, hossztengelye ideális esetben a talajjal 60 fokos szöget zár be. A szélső tollak hegyei között mért szélesség pedig 1-1 cm-rel meghaladja a vállbúbok közötti távolságot.

11. LÁBAK

Középhosszúak, a csüd és az ujjak a karmokig tollal fedettek.

12. TOLLAZAT

A testet borító tollazat dús, a testhez zártan simuló. A lábujjakat borító tollak az ujjak közötti réseket csaknem takarják. A szélső ujjakról növő tollak kb. 2 cm hosszúak és ívben hátrahajlók.

13. SZÍN ÉS RAJZVÁLTOZATOK:

Előfordulnak: egyszínűek, babosak, háromszínűek (almondok) és domináns vörösek (bronzok).
Egyszínűek: fekete, vörös, sárga, fehér, fekete szalagos kék, kék-, vörös- és sárga fakó színben.
Rajzosak: fekete-, bronz-, kék-, vörös-, sárga- és ezüstbabosak.
Háromszínűek: a fej, a nyak és a törzs krémsárgától mandulabarnáig változó alapszínén, valamint az evezőkön fekete babozattal. Az evezők színével megegyezően fehér derékon és az ugyancsak fehér kormánytollakon a kék babozat elfogadott.
Domináns vörösek és sárgák: különböző mélységű fénylő bronzvörösek, vagy sárgák gyöngyházszínű farok- és evező-, valamint derék-fenék, és lábtollazattal. Az evező és kormánytollak vörösen illetve sárgán tükrözöttek. A kormánytollak tükörfoltjai csak a zászlók alsó oldalán mutatkozhatnak. A lábtollak bronzvörössel vagy sárgával elmosódottan szegélyezettek.

14. ENYHE HIBÁK

A felső csőrkáva hegyének sötét foltja fekete, feketebabos és háromszínű példányok esetében. A szivárványhártya enyhe erezettsége, egysoros szemgyűrű, a mell tollaival borított szárnybúbok, az ujjak hiányos tollazottsága. Babosaknál az egyenlőtlenül helyezkedő tarkázottság.

15. SÚLYOS HIBÁK

A (fehérek kivételével) sötét, tört, erősen vérerezett szivárványhártya, vörhenyes vagy vörös szemgyűrű, sötéten jelzett, illetve sötét csőr. Az előírtnál domborúbb és szélesebb homlok, lapos fejtető, középen osztott, hézagolt (szétlőtt) vagy horpadt farok, hasadt gerincű kormánytollak. Az előírtnál szembetűnően nagyobb vagy kisebb test, a farkon vagy a farok mellett hordott szárnyak. Hosszú, egyenes hát, vízszintes faroktartás, szabadon álló, takaratlan combok, magas lábak, nagy lábtoll, sarkantyússág, harisnyás vagy tollatlan csüd, illetve ujjak. A domináns vörösek (bronzok), illetve a domináns sárgák (rezesek) derekának erezettsége, faroktollainak szabálytalan (felületre törő, szárba futó, vagy farokvégig érő) tükrözöttsége. Foltosság (színtől és rajztól függetlenül) kizár a bírálatból.

16. GYŰRŰMÉRET

8 mm (III-as)

Az értékmérő küllemi jegyek elbírálásának sorrendje: fej, szem, szemgyűrű, alak, állás, tollszerkezet, szín, rajz.